Organizacja dnia

6.30 - 8.00  

Schodzenie się dzieci

 • indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami,
 • zabawy dowolne wg wyboru i zainteresowań dzieci,
 • prace porządkowo – gospodarcze i hodowlane,
 • kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci;
 • praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze stymulacyjno - korekcyjno - kompensacyjnym (zależnie od wieku grupy);
 • zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu;
8.00- 8.30 
Ranek
 • czynności wychowawczo - dydaktyczne  realizowane indywidualnie, w zespołach lub z cała grupą;
 • zabawy ruchowe/ćwiczenia poranne
8.30 - 9.30 
Śniadanie
 • czynności higieniczne przed śniadaniem;
 • śniadanie;
 • czynności higieniczne po śniadaniu 
9.30 - 10.00  3- latki
9.30- 10.30    4-6 latki
Zajęcia obowiązkowe
zajęcia wychowawczo-dydaktyczne wynikające z miesięcznego planu pracy wychowawczo – dydaktycznej, zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, z uwzględnieniem obszarów edukacyjnych wskazanych w zatwierdzonym do realizacji programem wychowania przedszkolnego - zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych
 
10.00 - 11.30  3- latki
10.30 - 11.30  4-6 latki
Zajęcia dowolne i zabawy w przedszkolu i ogrodzie
 • zabawy oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka takie jak: zabawy spontaniczne, zabawy spontaniczne z udziałem nauczycielki, zabawy wg określonych reguł dobrowolnie podejmowane przez dzieci;
 • zabawy wyznaczone przez różne kierunki aktywności dziecka: zabawy tematyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy ruchowe, zabawy badawcze, zabawy dydaktyczne, zabawy twórcze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, spacery itp.
11.30- 12.30 3- latki
11.45 - 12.30  4-6 latki
Obiad
 
12.30 -12.50  3-latki
czynności higieniczne po obiedzie, przygotowanie do leżakowania
 12.30- 13.00  4-6 latki
Czynności higieniczne po obiedzie,  czynności i zabawy o charakterze relaksowym (słuchanie muzyki, bajek, ćwiczenia relaksacyjne, itp.) ;
 
12.50- 14.00 3-latki 
Lezakowanie
 
13.00- 14.00   4-6 latki
Zajęcia i zabawy dowolne w przedszkolu i ogrodzie, zajęcia indywidualne, stymulacyjne, zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z cała grupą o charakterze ogólnorozwojowym, utrwalającym
 
14.00 -14.15  4-6 latki
 14.30 - 14.45  3-latki
 Podwieczorek
 
14.30- 16.00
 Rozchodzenie się dzieci
 • zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu;
 • praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze stymulacyjno - korekcyjno - kompensacyjnym (zależnie od wieku grupy);
 • indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami;
 • czynności i zabawy podejmowane z wyboru i inicjatywy dzieci;
 • prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane;
 • kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci.
 • rozchodzenie się dzieci.
 
 
Aktualności
Klub zdrowego przedszkolaka
Reazlizaja programu z profilaktyki zdrowotnej
14.02.2017
Zapraszamy na Facebooka
Od bieżącego roku szkolnego wszystkie wydarzenia z życia przedszkola będzie można śledzić na naszej stronie Facebook. Serdecznie zapraszamy ! :)
05.12.2016
Długo wyczekiwany gość!
Odwiedziny  Świętego Mikołaja
05.12.2016
XXI Przegląd Twórczości Dziecięcej
"BOBAS"
27.05.2016
Archiwum aktualności