Programy i oferta przedszkola

PROGRAMY

Nasze zamierzenia edukacyjno – wychowawcze realizujemy w oparciu o następujące programy:

„Od zabawy do nauki” - program wychowania przedszkolnego zgodny z nową podstawą programową

„W RADOŚCI DZIECI BOŻYCH” -program do nauczania religii

 Programy profilaktyczne:

„BĘDĘ PRZEDSZKOLAKIEM”, – Bożeny Josionek i Marii Krannich

Program adaptacji wstępnej. 

"KLUB ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA” – Projekt wspierający prawidłowy rozwój dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówce  przedszkolnej.


METODY PRACY:

 

METODA NEUROEDUKACJI MAŁEGO DZIECKA z wykorzystaniem zestawu edukacyjnego „TUPUTAN”

 

Metoda wspiera prawidłowy rozwój i edukację dziecka zapewniając wielokierunkową stymulację. Dotyczy wszechstronnego wspomagania rozwoju dzieci od 1 roku do lat 8, usprawniania poszczególnych funkcji poznawczych, intelektualnych, emocjonalnych oraz rozwoju fizycznego dziecka w celu jak najlepszego przygotowania go do podjęcia nauki w szkole.

 

 DZIECIĘCA MATEMATYKA PROF. E. GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ

 

Ta metoda jest jedną z form aktywizujących, dostarczających dziecku wiedzę matematyczną, w sposób zabawowy i twórczy. Treść dostosowana do wieku i poziomu rozwoju umysłowego dzieci 3-6 letnich. Poza treningiem liczenia i przeliczania, dziecko uczy się schematu własnego ciała, nabywa orientacji w terenie oraz przestrzeni, uczy się konstruowania gier.

 

PEDAGOGIKA ZABAWY KLANZA

 

Metoda ta jest jedną z pobudzających do aktywności, przeżyć w grupie; zabawy sprzyjają aktywności wszystkich jej członków. Realizacja następuje w oparciu o stosowanie szeroko rozumianych metod zabawowych, przyjemnych w odbiorze, nie pozbawionych głębszej refleksji.podczas zajęć nauczyciel dąży do sytuacji edukacyjnych, w których każde dziecko może osiągnąć sukces, co buduje jego pozytywną samoocenę i poczucie własnej wartości.

 

METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WG BATII STRAUSS

 

Słuchanie muzyki tą metodą integruje różne formy aktywności: granie, tańczenie, mówienie krótkich wierszy lub wyliczanek, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznych słuchanych utworów, czy też rytmiczne snucie dowolnej opowieści. Największą radością dzieci jest, gdy mogą obcować z muzyką, aktywnie wchodząc w różne role (dyrygent, muzyk) przy użyciu różnych rekwizytów (instrumenty, pałeczki, krążki). Wychowankowie działają, słuchając muzyki, poznają dzieło, doświadczają jego dynamiki, tempa, rytmu i przeżywają „na sobie”, reagując ruchem, słowem.  Zajęcia budzą u dzieci zainteresowanie „co się wydarzy”, wyzwalają radość i zaangażowanie w zabawę, jak i rozbudzają ciekawe pomysły twórczych rozwiązań podczas muzyki. Dzieci  przyswajają zasady współdziałania, przestrzegania ustalonych reguł, ćwiczą koncentrację.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

j. angielski - wszystkie grupy wiekowe

rytmika - wszystkie grupy wiekowe

nauka gry na skrzypcach i dzwonkach - 5-6 latki

kółka plastyczne - 6 latki i 4 -5 latki

kółko chirlliderek -dziewczynki 5-6 lat

kółko eksperymentalne -dzieci 5-6 lat

gimnastyka ogólnorozwojowa z el. gimnastyki korekcyjnej 4-6 latki

religia -5-6 latki

logopedia- wg potrzeb dzieci

zajęcia z psychologiem - wg potrzeb dzieci


Aktualności
Klub zdrowego przedszkolaka
Reazlizaja programu z profilaktyki zdrowotnej
14.02.2017
Zapraszamy na Facebooka
Od bieżącego roku szkolnego wszystkie wydarzenia z życia przedszkola będzie można śledzić na naszej stronie Facebook. Serdecznie zapraszamy ! :)
05.12.2016
Długo wyczekiwany gość!
Odwiedziny  Świętego Mikołaja
05.12.2016
XXI Przegląd Twórczości Dziecięcej
"BOBAS"
27.05.2016
Archiwum aktualności